Әллә нинди язмыш булды

Категориялар:
Мәхәббәт

Син көткәндә мин килмәдем.

Мин килгәндэ син көтмәдең

Барысы да ялгыш булды.


Бер-беребезне яратсак та,

Син дип, мин дип җан атсак та,

Әллә нинди язмыш булды.


Безне сөю табыштырды.

Саф мәһәббәт кавыштырды

Бөтен гомер ялгыш узды.


Безне сөю табыштырды,

Саф мәһәббәт кавыштырды

Гомер тоташ сагыш булды.


Бер-беребезне яратсак та,

Син дип, мин дип җан атсак та,

Әллә нинди язмыш булды.


Ул моң-зарлар бетмәстер дә,

Мәңге калыр күңелләрдә,

Син көткәндә мин килмәдем


Ул моң-зарлар бетмәстер дә,

Мәңге калыр күңелләрдә

Син көтмәдең мин килгәндә.


Бер-беребезне яратсак та,

Син дип, мин дип җан атсак та,

Әллә нинди язмыш булды.